Obsługa księgowo-kadrowa Teatru

Pracownicy kancelarii mają doświadczenie w branży kulturalnej, na przykład dziewięcioletni okres współpracy z Akademią Teatralną im. A. Zelwerowicza w Warszawie lub czteroletni z Teatrem Syrena w Warszawie.

Dla Teatru chętnie zajmiemy się prognozowaniem wpływów (kalkulacja cen biletów, frekwencja konieczna do zwrotu poniesionych kosztów), rozliczaniem kosztów Premier, sprawozdawczością do Biura Teatrów Warszawskich, naliczaniem tantiem. Potrafimy pracować z systemem Ticket Online, zarządzać płatnościami oraz lokowaniem środków pieniężnych.
Powierzenie obsługi księgowości, kadr i płatności firmie zewnętrznej pozwala utajnić kluczowe informacje przed osobami, które nie powinny ich znać oraz obniżyć koszty działalności Teatru. Rzetelnie i terminowo wykonamy powierzone zadania.
Nasza działalność wykracza poza standardową ofertę. Prowadzimy obsługę płatności bankowych, pomagamy w przygotowaniu wniosków kredytowych, rozliczaniu dotacji Unijnych, wnioskach emerytalnych. Bardzo dbamy o optymalizowanie podatków i składek ZUS.

W sprawie obsługi księgowo-kadrowej Teatru najszybciej można się umówić telefonując do doradcy podatkowego pod numer 501 069 093. Przy spotkaniu możemy przedstawić bliższe szczegóły oferty.